Menu Podmiotowe menu ikonka

2023 rok - Koszty utrzymania i odpłatności za pobyt w DPS

KOSZT UTRZYMANIA

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Koszt ten stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do  tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby w dniu jej skierowania.

Postępowanie w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej prowadzi ośrodek pomocy społecznej, który skierował osobę do DPS.

 

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2022-02-08
Opublikował w BIP: Administrator Bip 2022-02-08 00:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2022-02-08 00:00:00
Modyfikował: Agnieszka Capińska 2023-03-16 13:07:45
Liczba wyświetleń: 1913
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-16 13:07:45 Zmieniono tytuł dokumentu Agnieszka Capińska Szukaj
2023-03-16 13:07:45 Zmieniono zawartość dokumentu Agnieszka Capińska Szukaj
2023-03-16 13:06:26 Usunięto plik Agnieszka Capińska Szukaj
2023-03-16 13:03:09 Zmieniono zawartość główną dokumentu Agnieszka Capińska Szukaj
2023-03-16 13:03:09 Dodano pliki Agnieszka Capińska Szukaj
2022-02-09 08:10:15 Dodano dokument Administrator Bip Szukaj
2022-02-09 08:09:59 Dodano podgląd dokumentu Administrator Bip Szukaj
        Porównaj