1)    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, wydawanie decyzji administracyjnych.


2)    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, wydawanie decyzji administracyjnych.


3)    Zawieranie i realizacja porozumień odnośnie pokrywania wydatków na opiekę i wychowanie dziecka rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla rodziny zawodowe i prowadzących rodzinny dom dziecka.


4)    Zawieranie i realizacja umów na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, rodziny pomocowej,  prowadzenie rodzinnego domu dziecka, zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.


5)    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń.


6)    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie pomocy dla osób usamodzielnianych, wydawanie decyzji administracyjnych.


7)    Sprawozdawczość.


8)    Realizacja wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych.


9)    Wystawianie not księgowych dla gmin dotyczących zwrotu wydatków  za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2012-06-27
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2012-06-27 15:11:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2019-01-14 12:20:00
Liczba wyświetleń: 2304