Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja na temat legitymacji

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie informuje:
Z dniem 1 sierpnia 2017r. zmieniły się przepisy dotyczące wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności.
Od 1 września 2017r. zmienił się wygląd legitymacji i organ wydający, którym obecnie jest powiatowy zespół a nie jak dotychczas starosta.
Wnioski o wydanie legitymacji składa się na obowiązującym na terenie całego kraju jednakowym wzorze. Do wniosku dołącza się  jedno aktualne, nieopieczętowane, podpisane zdjęcie (o wymiarach 35 mm x 45 mm.).
Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:  

  • 5 lat w przypadku  legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
  • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

Legitymacje wydawane są wyłącznie na podstawie ostatecznego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,  legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1 września 2017r., zachowują ważność na czas w nich określony.
Jeżeli wnioskodawca nie posiada ważnej legitymacji, możliwe jest posługiwanie się posiadanym orzeczeniem.
UWAGA!
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie przyjmuje jedynie wnioski o wydanie  legitymacji i przekazuje legitymację wnioskodawcy.

 

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2017-11-16
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2017-11-16 12:08:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2017-11-16 12:08:00
Modyfikował: Administrator Bip 2022-02-03 12:38:36
Liczba wyświetleń: 40415
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-03 12:38:36 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 12:38:36 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 12:38:36 Zmieniono datę przejścia do archiwum Administrator Bip Szukaj
2019-01-14 11:26:42 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2019-01-14 11:26:42
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2017-11-16 12:11:46 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2017-11-16 12:11:46
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2017-11-16 12:09:27
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2017-11-16 12:08:18 Utworzono treść Jacek Górak Szukaj
        Porównaj