Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja na temat symboli niepełnosprawności w orzeczeniach

W dniu 27 czerwca 2018 r. został opublikowany wyrok  Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 19 czerwca  2018r. sygn. akt. SK 19/17 (Dz. U z 2018r. poz 1241), w którym Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu skargi konstytucyjnej dotyczacej ujawnienia symbolu przyczyny niepełnosprawności  w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności orzekł, iż § 13 ust.2 pkt 9 w związku z § 32 ust.2 pkt.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2015r. poz 1110 orza z 2017 poz 1541)  jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.


Wejście w życie wyroku powoduje, że z dniem  27 czerwca 2018 r. zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności utraciły podstawę prawną do zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P - choroby psychiczne” w wydawanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności. Niedopuszczale jest też zamieszczanie wskazanego symbolu przyczyny niepełnosprawności w uzasadnieniach orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2018-07-09
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2018-07-09 07:43:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2018-07-09 07:43:00
Modyfikował: Administrator Bip 2022-02-03 12:40:37
Liczba wyświetleń: 40423
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-03 12:40:37 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 12:40:37 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 12:40:37 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator Bip Szukaj
2018-07-09 07:43:25 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2018-07-09 07:43:25
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2018-07-09 07:42:51 Utworzono treść Jacek Górak Szukaj
        Porównaj