Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja o ograniczeniach w obsłudze klientów

Ogłoszenie
o ograniczeniach w obsłudze klientów
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uprzejmie informuje, że mając na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom wprowadza następujące ograniczenia:

 1. Bezpośrednia obsługa klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie jest prowadzona przy stanowiskach obsługi w wyznaczonych pokojach i miejscach.
 2. Przy jednym stanowisku obsługi może przebywać w tym samym czasie jeden klient, z wyłączeniem osób z realizujących zadania w zakresie obsługi klientów, nie dotyczy to:

 1. dziecka do ukończenia 13-go roku życia;
 2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 4. osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 5. innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 1. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w czasie obsługi klientów.
 2. Klienci na terenie urzędu mają obowiązek zakrywania ust i nosa,
 3. Zaleca się klientom dezynfekcję rąk płynem do dezynfekcji.
 4. Osoby oczekujące korzystają z wyznaczonych w korytarzu lub poczekalni miejsc oraz mają obowiązek zachować odstęp min. 2 m.
 5. Załatwianie spraw urzędowych następować będzie również w następujących formach:
 1. pisemnej – za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 2. elektronicznej – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,  tj. e-Puap,
 3. telefonicznej i e-mailowej – jeśli procedury załatwiania spraw nie przewidują dopełnienia określonych formalności.
 1. Wnioski i inne pisma mogą być składane bezpośrednio w Kancelarii lub do skrzynki znajdującej się w holu budynku.
 2. Celem ułatwienia korzystania z usług naszej instytucji podajemy dane teleadresowe:

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. S. Batowego 9 35-005 Rzeszów
pcpr@powiat.rzeszow.pl  tel. 17 859-48-23
 

Zespół telefon Adres poczty elektronicznej
Kancelaria 17/859-48-23 w. 1       519-585-857 pcpr@powiat.rzeszow.pl
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej – organizator pieczy 519-585-391, 519-585-757  malgorzata.gorak@powiat.rzeszow.pl
Zespół ds. świadczeń pieczy zastępczej 519-586-129, 518-736-832
                                      
malgorzata.ruman@powiat.rzeszow.pl
Zespół ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej 519-585-427 tomasz.tarnawski@powiat.rzeszow.pl
Zespół ds. pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 519-585-761 bogumila.matula@powiat.rzeszow.pl
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 519-586-021, 519-586-107 agnieszka.capińska@powiat.rzeszow.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie 518-736-839 oik@powiat.rzeszow.pl

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2020-10-21
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2020-10-21 14:16:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2020-10-21 14:16:00
Modyfikował: Administrator Bip 2022-02-02 11:06:48
Liczba wyświetleń: 58211
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-02 11:06:48 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 11:05:55 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 11:05:23 Zmieniono tytuł dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 11:05:23 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 11:05:23 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator Bip Szukaj
2020-12-14 11:46:55 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2020-12-14 11:46:55
 • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2020-12-14 11:46:40
 • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2020-10-21 14:28:16
 • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2020-10-21 14:27:34
 • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2020-10-21 14:27:12
 • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2020-10-21 14:25:48
 • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
        Porównaj