Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacje ogólne o Powiatowym Zespole

System orzekania o niepełnosprawności dla celów pozarentowych działa w strukturach dwuinstancyjnych:

I instancja – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół powołany jest przez starostę po uzyskaniu zgody wojewody.

II instancja – odwoławcza – Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół powołuje wojewoda.

Osoba niezadowolona z decyzji Powiatowego Zespołu może złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim.

Ochrona praw osób niepełnosprawnych umożliwia też osobie niezadowolonej z rozstrzygnięć zespołu wojewódzkiego odwołanie się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego.

Siedziba i kancelaria Powiatowego Zespołu mieści się w Rzeszowie ul. Batorego 9.

Zespołem kieruje Przewodniczący Powiatowego Zespołu, który reprezentuje zespół na zewnątrz i organizuje jego obsługę administracyjno-biurową.

Godziny pracy zespołu – od poniedziałku do piątku – godz. 7:30 ÷15:30,

Telefony: (17) 859 48 23 wew. 3 (następnie 1 lub 2), 519 586 021 lub 519 586 107.

DRUKI WNIOSKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA

W aktualnym systemie prawnym działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności regulują niżej wymienione przepisy:

    ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
    ustawy z dnia 23 października 2013 r. – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446),
    ustawy z dnia 10 października 2014r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1589),
    rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U nr 139, poz. 1328 ze zm.),
    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U nr 17, poz.162 ze zm.),
    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN) (Dz. U. nr 228, poz.1681),
    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności (Dz. U nr 7, poz.250),
    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 870),
    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania kart parkingowych (Dz. U. z   2014 r. poz. 818 ),
    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843).

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Andrzej Barnat 2012-06-04
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2012-06-04 12:15:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2017-11-16 12:04:00
Modyfikował: Administrator Bip 2022-09-12 12:47:35
Liczba wyświetleń: 40908
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-09-12 12:47:35 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-09-12 12:47:35 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 13:05:23 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 12:36:49 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 12:36:02 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 12:35:32 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 12:33:19 Zmieniono tytuł dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 12:33:19 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 12:33:19 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 12:33:19 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator Bip Szukaj
2019-10-10 14:39:14 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2019-10-10 14:39:14
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2019-06-11 11:38:14
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2018-08-31 08:28:02
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2018-07-17 14:22:28
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
        Porównaj