Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie  informuje, że poszukuje lekarza – członka składu orzekającego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:
- lekarz ortopeda,
- lekarz laryngolog,
- lekarz okulista,
- lekarz specjalizujący się w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 
1. Zadania lekarza w Zespole:
* weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;
* udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego;
* wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:
- orzeczeń o niepełnosprawność,
- orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.
2. Warunkiem niezbędnym udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności  w Województwie  Podkarpackim, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie  i są bezpłatne. Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o  Niepełnosprawności.
3. Lekarz – członek składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy zlecenia . Przedmiotem umowy będzie wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje ustalone wynagrodzenie.
4. Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie  Powiatowego  Zespołu  do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie, przy ulicy Batorego 9, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych,  od  poniedziałku do piątku.  
Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  Pani Agnieszka Capińska tel. 519-586-107.
 

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2017-01-16
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2017-01-16 12:11:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2017-01-16 12:11:00
Modyfikował: Arkadiusz Gwóźdź 2021-08-12 09:54:22
Liczba wyświetleń: 58018
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-08-12 09:54:22 Zmieniono zawartość dokumentu Arkadiusz Gwóźdź Szukaj
2021-08-12 09:54:22 Zmieniono osobę publikującą dokument Arkadiusz Gwóźdź Szukaj
2021-08-12 09:54:22 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Arkadiusz Gwóźdź Szukaj
2018-11-15 12:28:30 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2018-11-15 12:28:30
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2017-01-16 12:13:27
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2017-01-16 12:13:00
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2017-01-16 12:12:16
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2017-01-16 12:11:14 Utworzono treść Jacek Górak Szukaj
        Porównaj