Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi klientów

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uprzejmie informuje, że mając na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientów oraz pracowników wprowadza się od 16 czerwca 2020r. następujące zasady wykonywania zadań przez PCPR w Rzeszowie:

1. Bezpośrednia obsługa klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie jest prowadzona w pełnym zakresie przy stanowiskach obsługi w wyznaczonych pokojach i miejscach.

2. Przy jednym stanowisku obsługi może przebywać w tym samym czasie jeden klient, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi klientów, nie dotyczy to:

a) dziecka do ukończenia 13-go roku życia;

b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

d) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

3. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w czasie obsługi klientów.

4. Klienci po wejściu do urzędu mają obowiązek zakrywania ust i nosa,

5. Zaleca się klientom dezynfekcję rąk płynem do dezynfekcji.

6. Osoby oczekujące korzystają z wyznaczonych w korytarzu lub poczekalni miejsc z  obowiązkiem zachowania min. 2 m odstępu.

7. Załatwianie spraw urzędowych następować będzie również w następujących formach:

a) pisemnej – za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

b) elektronicznej – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. e-Puap,

c) telefonicznej i e-mailowej – jeśli procedury załatwiania spraw nie przewidują dopełnienia określonych formalności.

8. Wnioski i inne pisma mogą być składane bezpośrednio w Kancelarii lub do skrzynki znajdującej się w holu budynku.

9. Celem ułatwienia korzystania z usług naszej instytucji podajemy dane teleadresowe:

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. S. Batowego 9, 35-005 Rzeszów


email: pcpr@powiat.rzeszow.pl

 

tel. 17 859-48-23
 

Zespół Telefon Adres poczty elektronicznej
Kancelaria 17/859-48-23 w. 1
519-585-857
pcpr@powiat.rzeszow.pl
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej – organizator pieczy 519-585-391
519-585-757
malgorzata.gorak@powiat.rzeszow.pl
Zespół ds. świadczeń pieczy zastępczej 519-586-129
518-736-832                                       
malgorzata.ruman@powiat.rzeszow.pl
Zespół ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej 519-585-427 jacek.gorak@powiat.rzeszow.pl
Zespół ds. pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 519-585-761 bogumila.matula@powiat.rzeszow.pl
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 519-586-021
519-586-107
agnieszka.capińska@powiat.rzeszow.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie 518-736-839 oik@powiat.rzeszow.pl

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2020-06-16
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2020-06-16 07:22:00
Modyfikował: Jacek Górak 2020-06-16 07:46:21
Liczba wyświetleń: 58123
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-06-16 07:46:21
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2020-06-16 07:45:43
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2020-06-16 07:38:45
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2020-06-16 07:37:26
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2020-06-16 07:35:10
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2020-06-16 07:31:45 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2020-06-16 07:31:45
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2020-06-16 07:29:25
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2020-06-16 07:28:37
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2020-06-16 07:27:25
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
        Porównaj