Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Opieka wytchnieniowa -edycja 2024

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie  informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  -  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi  z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z  art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm.).

  poprzez  możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, realizowanej    w dwóch formach:

1.            usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

2.            usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie prosi osoby zainteresowane udziałem w Programie o kontakt telefoniczny lub e –mail,  ( numery telefonów:   519-585-761  lub e-mail   ( pcpr@powiat.rzeszow.pl) w terminie do dnia 14 listopada 2023 r.

Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w 2024 r. oraz o ewentualne aplikowaniu o środki finansowe na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024.

UWAGA! Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Przyznanie usług będzie możliwe po ewentualnym uzyskaniu przez Powiat Rzeszowski środków finansowych na realizację Programu.

Program wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Capińska 2023-11-09
Opublikował w BIP: Agnieszka Capińska 2023-11-09 11:11:25
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2023-11-09 12:00:00
Modyfikował: Agnieszka Capińska 2023-11-09 11:15:43
Liczba wyświetleń: 31
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-09 11:15:43 Zmieniono miejsce podpięcia w menu Agnieszka Capińska Szukaj
2023-11-09 11:11:25 Dodano dokument Agnieszka Capińska Szukaj
        Porównaj