Menu Podmiotowe menu ikonka

Poszukiwanie lekarza - członka składu orzekającego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie  informuje,  że podejmie współpracę z lekarzem  – członkiem składu orzekającego

Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:

– lekarz ortopeda,

– lekarz laryngolog,

– lekarz okulista,

– lekarz specjalizujący się w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Zadania lekarza w Zespole:

- weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;

- udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego;

- wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:

– orzeczeń o niepełnosprawność,

– orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,

–  orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Warunkiem niezbędnym udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie  Podkarpackim, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawność i stopniu niepełnosprawności.

Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie i są bezpłatne. Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o  Niepełnosprawności.

Lekarz – członek składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy zlecenia . Przedmiotem umowy będzie wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje ustalone wynagrodzenie.

Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie Powiatowego Zespołu  do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie, przy ulicy Batorego 9, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, od poniedziałku do piątku. 

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  Pani Agnieszka Capińska tel. 519-586-107. 

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2022-02-02
Opublikował w BIP: Administrator Bip 2022-02-02 00:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2022-02-02 00:00:00
Liczba wyświetleń: 355
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-03 13:02:17 Dodano dokument Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 13:02:08 Dodano podgląd dokumentu Administrator Bip Szukaj
        Porównaj