Menu Podmiotowe menu ikonka

Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2023 w powiecie rzeszowskim

Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ''Programu wyrównywania różnic między regionami III'' o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 
O dofinansowanie w ramach Obszaru B na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

 

O dofinansowanie w ramach obszaru D na likwidację barier transportowych mogą ubiegać się:

- placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego);

- jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

- gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.:

Obszar B – do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

Obszar D – na likwidację barier transportowych:

- do 135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

- do 110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

- do 330.000,00 zł dla autobusów;

 

W Powiecie Rzeszowskim w 2023 roku wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

W ramach obszaru B - 55% kosztów jego realizacji w przypadku projektów dotyczących placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy, oraz 30 % kosztów realizacji projektu dotyczących urzędów.

W ramach obszaru D - 85 % kosztów jego realizacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru B i D można składać w terminie od 16 grudnia 2022 roku do dnia 10 lutego 2023 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, pok. 211.

Wymagane jest również przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: pcpr@powiat.rzeszow.pl

Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ''Programu wyrównywania różnic między regionami III'' o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 
O dofinansowanie w ramach Obszaru B na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

 

O dofinansowanie w ramach obszaru D na likwidację barier transportowych mogą ubiegać się:

- placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego);

- jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

- gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.:

Obszar B – do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

Obszar D – na likwidację barier transportowych:

- do 135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

- do 110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

- do 330.000,00 zł dla autobusów;

 

W Powiecie Rzeszowskim w 2023 roku wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

W ramach obszaru B - 55% kosztów jego realizacji w przypadku projektów dotyczących placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy, oraz 30 % kosztów realizacji projektu dotyczących urzędów.

W ramach obszaru D - 85 % kosztów jego realizacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru B i D można składać w terminie od 16 grudnia 2022 roku do dnia 10 lutego 2023 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, pok. 211.

Wymagane jest również przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: pcpr@powiat.rzeszow.pl

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2022-12-20
Opublikował w BIP: Agnieszka Capińska 2022-12-20 09:01:22
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2022-12-20 10:00:00
Modyfikował: Agnieszka Capińska 2023-02-02 12:12:43
Liczba wyświetleń: 171
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-02 12:12:43 Zmieniono datę przejścia do archiwum Agnieszka Capińska Szukaj
2023-02-02 12:11:14 Zmieniono miejsce podpięcia w menu Agnieszka Capińska Szukaj
2022-12-20 09:06:12 Dodano dokument Agnieszka Capińska Szukaj
2022-12-20 09:02:07 Dodano podgląd dokumentu Agnieszka Capińska Szukaj
        Porównaj