Menu Podmiotowe menu ikonka

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w ramach realizacji zadań jest zobowiązane ustawowo do opracowania, realizacji i monitoringu programów, które w swoich założeniach mają na celu integrację, koordynację, pomoc i rozwiązywanie problemów społecznych osób, rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizacja strategii, programów jak i projektów dotyczy obszarów pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, problematykę rodzinną w zakresie rozwoju pieczy zastępczej, wspierania rodziny, problematykę osób niepełnosprawnych, ich aktywizację społeczną i zawodową. Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych i powiatowe programy integracji społecznej służą zdiagnozowaniu problemów społecznych, określeniu zasobów i deficytów, rozeznaniu potrzeb i zaplanowaniu zmian  ,które mają określać  kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin życia klientów pomocy społecznej.

Poniżej zaprezentowano opracowane i realizowane programy i projekty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i jego jednostkach.

- Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rzeszowskim

- Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

- Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych

- Powiatowy Program Systemu i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rzeszowskim

- Powiatowy Program Psychologiczno-Terapeutyczny Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

- Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Rzeszowskim

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2022-02-02
Opublikował w BIP: Administrator Bip 2022-02-02 10:34:14
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2022-02-01 00:00:00
Modyfikował: Administrator Bip 2022-02-02 12:02:21
Liczba wyświetleń: 366
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-02 12:02:21 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 12:02:21 Dodano pliki Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 11:59:56 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 11:59:56 Dodano pliki Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 11:57:36 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 11:57:36 Dodano pliki Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 11:56:05 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 11:56:05 Dodano pliki Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 11:54:03 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 11:54:03 Dodano pliki Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 11:49:25 Dodano pliki Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 10:31:50 Dodano dokument Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 10:31:30 Dodano podgląd dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-02 10:31:26 Aktualizacja Administrator Bip Szukaj
        Porównaj