Menu Podmiotowe menu ikonka

Rodzinna piecza zastępcza

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Obowiązek organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Pieczę zastępczą organizuje powiat.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie: rodzinnej lub instytucjonalnej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu.

Rodzinna piecza zastępcza dzieli się na:

Rodziny zastępcze

- Spokrewnione – tworzą jedynie wstępni lub rodzeństwo dziecka,

- Niezawodowe – tworzą niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (do 3 dzieci),

- Zawodowe – (do 3 dzieci, 3 letnie doświadczenie), w tym zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne.

Rodzinne domy dziecka (do 8 dzieci).

Rodzinę zastępczą tworzą osoby – małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Rodzina zastępcza/rodzinny dom dziecka mają za zadanie zapewniać dziecku całodobową opiekę i wychowanie, a w szczególności:

- traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,

- zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,

- zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,

- zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,

- zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,

- zapewniają ochronę przez arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka.

Rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka realizując swoje zadania współpracuje z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z ośrodkiem adopcyjnym.

Kwestie dotyczące pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2012-06-26
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2012-06-26 08:16:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2019-01-16 11:11:00
Modyfikował: Administrator Bip 2022-02-09 09:20:05
Liczba wyświetleń: 3498
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-09 09:20:05 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-09 09:18:56 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-09 09:17:57 Zmieniono tytuł dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-09 09:17:57 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-09 09:17:57 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-09 09:17:57 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator Bip Szukaj
2019-01-16 11:11:20 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2019-01-16 11:11:20
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Jacek Górak Szukaj
2012-06-26 08:16:31 Utworzono treść Jacek Górak Szukaj
        Porównaj