Menu Podmiotowe menu ikonka

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 
 
Przebieg postępowania:
 
1. Warunki, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie:

 
O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.
 
2. Tryb składania wniosków.
 
Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadań.
 
3. Przyznawanie dofinansowania.
 
Dofinansowanie do sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
 
O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Podstawę dofinansowania stanowi umowa, w której określony zostaje zakres zadania, kwota dofinansowania i czas realizacji zadania. W terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty rozliczeniowe oraz dowód pokrycia udziału własnego w kosztach zadania. Kwota dofinansowania zostanie przekazana w terminie 14 dni od przedstawienia dokumentów rozliczeniowych.

Wniosek do pobrania znajduje się w zakładce Druki wniosków do pobrania.

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2012-06-04
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2012-06-04 12:09:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2019-01-14 11:14:00
Modyfikował: Administrator Bip 2022-02-03 09:45:43
Liczba wyświetleń: 2586
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-03 09:45:43 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 09:45:43 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 09:45:43 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator Bip Szukaj
2019-01-14 11:14:05 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2019-01-14 11:14:05
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2012-06-05 12:31:56 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2012-06-04 12:09:18 Utworzono treść Jacek Górak Szukaj
        Porównaj