Menu Podmiotowe menu ikonka

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Kąkolówce jest ośrodkiem wsparcia, dziennego pobytu przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu i zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.


Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej na podstawie umowy z Powiatem Rzeszowskim na powierzenie realizacji zadania publicznego zawartej w dniu 29.12.2010 r. W swojej bieżącej działalności Dom realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, poprzez udzielanie wsparcia osobom chorym psychicznie niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. 249 t.j.).


Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce mieści się w przyziemiu DPS. Otoczony jest małym ogrodem, bez barier architektonicznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce świadczy usługi na rzecz uczestników, głównie w formie indywidualnych lub zespołowych treningów oraz poradnictwa i terapii. W ramach zajęć organizowane są:

- trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: dbania o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami, np. w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kulturalnych,

- nauka sposobów na spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,

- poradnictwo psychologiczne oraz wyjazdy z uczestnikami do przychodni specjalistycznej,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, refundacji NFZ, w realizacji recept,

- terapia zajęciowa- zajęcia prowadzone w kilku pracowniach np. plastycznej, stolarskiej, kulinarnej, komputerowej,

- terapia ruchowa, zajęcia kulturalno- oświatowe – w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja, rehabilitacja lecznicza.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolówce w ramach terapii pracują także w ogrodzie i ogródku warzywnym.

ŚDS w Kąkolówce dysponuje bogatą i urozmaiconą ofertą imprez kulturalno – oświatowych, sportowych i rekreacyjnych, zapewnia uczestnikom 2 posiłki dziennie, które są przygotowywane w ramach treningu kulinarnego, wszyscy uczestnicy mają zapewniony darmowy transport do i z placówki.

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2022-02-02
Opublikował w BIP: Administrator Bip 2022-02-02 00:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2022-02-02 00:00:00
Modyfikował: Administrator Bip 2022-02-09 12:24:55
Liczba wyświetleń: 168
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-09 12:24:55 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 14:47:59 Dodano dokument Administrator Bip Szukaj
2022-02-03 14:47:47 Dodano podgląd dokumentu Administrator Bip Szukaj
        Porównaj