Menu Podmiotowe menu ikonka

Świadczenia dla rodzin zastępczych

Rodzinom zastępczym/ prowadzącemu rodzinny dom dziecka  przysługuje na każde umieszczone w niej dziecko świadczenie na pokrycie kosztów jego  utrzymania. Świadczenia udziela na wniosek rodziny/ prowadzącego rodzinny dom dziecka  starosta właściwy ze względu na zamieszkanie rodziny zastępczej. Wysokość świadczenia jest uzależniona od  typu  rodziny – rodzina spokrewniona /niezawodowa i zawodowa. W  przypadku umieszczenia  dziecka niepełnosprawnego, legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania.


Ponadto rodzinie zastępczej/prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:


1)    dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,


2)     świadczenia na pokrycie:


•    niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo
•    wydatków związanych z wystąpieniem zaradzenia losowego lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo,


3)    środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego- rodzina zastępcza niezawodowa/ zawodowa/rodzinny dom dziecka


4)    świadczenie na pokrycie kosztów związanych  z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego – rodzina zastępcza zawodowa, rodzinny dom dziecka.


Rodzina zastępcza może zrezygnować z przysługujących świadczeń.

Podmiot publikujący: Zarząd Powiatu Rzeszowskiego
Wytworzył: Ferdynand Gronko 2012-06-27
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2012-06-27 15:13:17
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Agnieszka Gabrowska 2022-02-09 00:00:00
Modyfikował: Administrator Bip 2022-02-10 09:45:14
Liczba wyświetleń: 2509
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-10 09:45:14 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-10 09:44:47 Zmieniono tytuł dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-10 09:44:47 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-10 09:44:47 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-10 09:44:47 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator Bip Szukaj
2022-02-10 09:44:47 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator Bip Szukaj
2012-07-19 09:57:17 Aktualizacja Jacek Górak Szukaj
2012-06-27 15:13:17 Utworzono treść Jacek Górak Szukaj
        Porównaj