Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Wyrównywanie Różnic Między Regionami 2020

Program wyrównywania różnic między regionami III rok 2020
 
Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ''Programu wyrównywania różnic między regionami III'' o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 
O dofinansowanie w ramach Obszaru B na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
O dofinansowanie w ramach obszaru D na likwidację barier transportowych mogą ubiegać się:
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty;
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 r.:
Obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
Obszar D – na likwidację barier transportowych:
- do 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
- do 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
- do 270.000,00 zł dla autobusów;
 
W Powiecie Rzeszowskim w 2020 roku wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:
W ramach obszaru B - 55% kosztów jego realizacji w przypadku projektów dotyczących placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy, oraz 35 % kosztów realizacji projektu dotyczących urzędów.
W ramach obszaru D - 70 % kosztów jego realizacji.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl
Wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru B i D można składać w terminie od 16 grudnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, pok. 211.

WNIOSEK OBSZAR B
WNIOSEK OBSZAR DProsimy o dołączanie do składanych w wersji papierowej wniosków również wersji elektronicznych.

Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2019-12-17
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2019-12-17 09:15:00
Modyfikował: Jacek Górak 2019-12-17 09:32:10
Liczba wyświetleń: 4209
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-12-17 09:32:10
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2019-12-17 09:31:51
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2019-12-17 09:30:03
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2019-12-17 09:26:56
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2019-12-17 09:14:06 Utworzono treść Jacek Górak Szukaj
        Porównaj