Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

Program wyrównywania różnic między regionami II rok 2014

 

Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ''Programu wyrównywania różnic między regionami II'' o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W roku bieżącym istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do realizacji zadań w następujących obszarach przez:

 

1. Obszar B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub urzędach lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania):

- zakłady opieki zdrowotnej

- powiaty

- podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne

 

2. Obszar D (likwidacja barier transportowych):

- organizacje pozarządowe

- gminy i powiaty

- spółdzielnie socjalne osób prawnych

 

 

Beneficjenci pomocy:

 

Obszar B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania):

Realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej lub urzędach lub placówkach edukacyjnych, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r., w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Likwidacja barier planowana jest na terenie powiatu należącego do podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, lub w powiecie na terenie którego stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju.

 

Obszar D (likwidacja barier transportowych):

Realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier transportowych, likwidacja barier transportowych planowana jest na terenie powiatu należącego do podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, lub w powiecie na terenie którego stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju.

 

Kwoty dofinansowania:

 

1. Obszar B – do 150 000 zł na każdy projekt,

 

2. Obszar D :

- do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

- do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

- do 250.000,00 zł dla autobusów,

 

W powiecie rzeszowskim w 2014 roku wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

W ramach obszaru B - 40% kosztów jego realizacji,

W ramach obszaru D - 60 % kosztów jego realizacji.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru B i D można składać do dnia 30 marca 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów, piętro IV, pok. 451.

 

Wnioski do pobrania:

 

WNIOSEK OBSZAR B

 

WNIOSEK OBSZAR D

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ ORAZ WARUNKI BRZEGOWE PROGRAMU

Podmiot publikujący: Zarząd Powiatu Rzeszowskiego
Wytworzył: Ferdynand Gronko 2014-03-06
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2014-03-06 12:56:00
Modyfikował: Jacek Górak 2014-03-06 13:06:51
Liczba wyświetleń: 4189
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2014-03-06 13:06:51
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2014-03-06 13:05:45
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2014-03-06 13:02:32
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2014-03-06 12:59:27
  • Zmieniono treść dokumentu
Jacek Górak Szukaj
2014-03-06 12:56:31 Utworzono treść Jacek Górak Szukaj
        Porównaj