Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Wyrównywanie Różnic Między Regionami

Rzeszów, dn. 16.12.2016 r.

Program wyrównywania różnic między regionami III rok 2017
 
Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ''Programu wyrównywania różnic między regionami III'' o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 
O dofinansowanie w ramach Obszaru B na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania mogą ubiegać się powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
O dofinansowanie w ramach obszaru D na likwidację barier transportowych mogą ubiegać się placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 
 
Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 r.:
Obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
Obszar D – na likwidację barier transportowych:
- do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
- do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
- do 250.000,00 zł dla autobusów;
 
W Powiecie Rzeszowskim w 2017 roku wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:
W ramach obszaru B - 50% kosztów jego realizacji,
W ramach obszaru D - 70 % kosztów jego realizacji.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl
Wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru B i D można składać w terminie od 16 grudnia 2016 roku do dnia 20 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, piętro IV, pok. 451.


 

 
WNIOSEK OBSZAR B
WNIOSEK OBSZAR DProsimy o dołączanie do składanych w wersji papierowej wniosków również wersji elektronicznych.
Podmiot publikujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Wytworzył: Agnieszka Gabrowska 2016-12-16
Opublikował w BIP: Jacek Górak 2016-12-16 14:42:00
Modyfikował: Jacek Górak 2016-12-16 14:42:36
Liczba wyświetleń: 4194
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-12-16 14:42:36 Utworzono treść Jacek Górak Szukaj
        Porównaj