Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Przejdź do wpisu

Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2023 w powiecie rzeszowskim

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

Informujemy, że od dnia 01.07.2020 r. zmienia się numer rachunku bankowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. Aktualny numer: Bank PKO BP S.A. 06 1020 4405 0000 2902 0602 4196

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie  informuje, że poszukuje lekarza – członka składu orzekającego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Poszukiwany jest lekarz ze...

Przejdź do wpisu

Opieka wytchnieniowa -edycja 2024

 • 09 listopada 2023

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie  informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  -  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi  z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z  art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm.).

  poprzez  możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, realizowanej    w dwóch formach:

1.            usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

2.            usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie prosi osoby zainteresowane udziałem w Programie o kontakt telefoniczny lub e –mail,  ( numery telefonów:   519-585-761  lub e-mail   ( pcpr@powiat.rzeszow.pl) w terminie do dnia 14 listopada 2023 r.

Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w 2024 r. oraz o ewentualne aplikowaniu o środki finansowe na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024.

UWAGA! Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Przyznanie usług będzie możliwe po ewentualnym uzyskaniu przez Powiat Rzeszowski środków finansowych na realizację Programu.

Program wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

Przejdź do wpisu

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

 • 23 sierpnia 2023

Przejdź do wpisu

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

 • 03 listopada 2022

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie  informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  -  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z  art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn.zm.).

–  poprzez  możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, realizowanej w dwóch formach:

- usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
- usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.


W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie prosi osoby zainteresowane udziałem w Programie o kontakt telefoniczny lub e –mail,  ( numery telefonów: 519-585-761  lub e-mail ( pcpr@powiat.rzeszow.pl) w terminie do dnia 8 listopada 2022 r.

Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w 2023 r. oraz   o ewentualne aplikowaniu o środki finansowe na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

UWAGA! Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Przyznanie usług będzie możliwe po ewentualnym uzyskaniu przez Powiat Rzeszowski środków finansowych na realizację Programu. 

Program wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Przejdź do wpisu

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

 • 03 listopada 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie  informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego.

Program skierowany jest do:

1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


2. Osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), mieszkających na terenie powiatu rzeszowskiego.


Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
- załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych;
- korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
- zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
 

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie prosi osoby zainteresowane udziałem w Programie o kontakt telefoniczny lub e -mail). 

( numery telefonów: 519-585-761  lub e-mail ( pcpr@powiat.rzeszow.pl) w terminie do dnia 8  listopada 2022 r.

Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w 2023 r. oraz o ewentualne aplikowaniu o środki finansowe na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

UWAGA! Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług asystencji osobistej. Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po ewentualnym uzyskaniu przez Powiat Rzeszowski środków finansowych na realizację Programu. 

Przejdź do wpisu

INFORMACJA

 • 14 grudnia 2020

INFORMACJA Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2020r.  dzień  24 grudnia 2020 r. (wigilia) ustalony...

Przejdź do wpisu

Informacja o ograniczeniach w obsłudze klientów

 • 14 grudnia 2020

Ogłoszenie o ograniczeniach w obsłudze klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uprzejmie informuje, że mając na celu zminim...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 16 czerwca 2020

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uprzejmie informuje,...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 10 kwietnia 2020

Informujemy, że od dnia 10 kwietnia 2020 roku istnieje możliwość ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z epid...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 17 marca 2020

OGŁOSZENIE   Działając w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa i ograniczania ryzyka zakażenia nim, Starosta Rzeszowski podjął decyzje dotyczące reorganizacji pracy na czas...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 13 marca 2020

Szanowni Państwo Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie   W związku z panującym w kraju zagrożeniem ep...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 04 grudnia 2019

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje, że: 27 grudnia 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowi...

Przejdź do wpisu

Informacja na temat środków PFRON

 • 29 października 2019

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększył dla powiatu rzeszowskiego ilość środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową, oraz działalność warsztat...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 06 sierpnia 2019

Informujemy, że Państowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program dotyczący wsparcia dla poszkodowanych przez żywioł osób niepełnosprawnych. Szczegóły dostępne są na stronie Fund...

Przejdź do wpisu

Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

 • 08 listopada 2018

Uprzejmie informujemy, że dnia 7 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał: Ustawę z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzec...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 12 lipca 2018

Program ,,Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   Powiat Rzeszowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w...

Przejdź do wpisu

Skargi i wnioski

 • 06 września 2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W RZESZOWIE

Zastępca Dyrektora PCPR przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 8:00 do godziny 9.00 w pokoju numer 204. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy interesanci przyjmowani będą w kolejny dzień roboczy.
W sytuacji nieobecności Zastępcy Dyrektora PCPR w powyższym dniu oraz godzinach w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor PCPR w pokoju numer 206.
Koordynatorzy poszczególnych zespołów działających w PCPR przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30
Pisemne skargi i wnioski można składać:
- osobiście w kancelarii PCPR pokój numer 211.
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Stefana Batorego 9, 35-005 Rzeszów.
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP


INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW W POWIATOWYM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RZESZOWIE

 
Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 8:00 do godziny 9.00 w pokoju numer 224. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy interesanci przyjmowani będą w kolejny dzień roboczy.
W sytuacji nieobecności Przewodniczącego PZO w powyższym dniu oraz godzinach w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Sekretarz PZO w pokoju numer 224.
Pisemne skargi i wnioski można składać:
- osobiście w kancelarii PZO pokój numer 211.
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Stefana Batorego 9, 35-005 Rzeszów
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP


INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW
W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W GÓRNIE
 
Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 8:00 do godziny 9.00 w pokoju numer 204 w siedzibie PCPR przy ulicy Batorego 9. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy interesanci przyjmowani będą w kolejny dzień roboczy.


W sytuacji nieobecności Zastępcy Dyrektora PCPR w powyższym dniu oraz godzinach w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor PCPR w pokoju numer 206.
Koordynator OIK przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach urzędowania.


Pisemne skargi i wnioski można składać:
- osobiście w kancelarii w siedzibie PCPR pokój numer 211.
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Stefana Batorego 9, 35-005 Rzeszów.
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

Przejdź do wpisu

INFORMACJA

 • 25 października 2016

I N F O R M A C J A   W związku z Zarządzeniem Nr 16/2016 z dnia 24.10.2016r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uprzejmie informuję, że w dniu 31.10.2016r. (poniedziałek) ur...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 23 kwietnia 2015

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 02 kwietnia 2015

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 10 marca 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podaje do wiadomości informację przesłaną przez Stowarzyszenie działające na rzecz Niepełnosprawnych SPES: Szanowni Państwo, Rodziny znajdujące...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 24 grudnia 2014

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 16 grudnia 2014

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 03 grudnia 2014

Informujemy, że w dniach 3 - 22 grudnia 2014 r. będą prowadzone prace konserwacyjne - wymiana rynien dachowych. W związku z powyższym, parking będzie niedostępny dla klientów urzędu.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 04 listopada 2014

OGŁOSZENIE   Uprzejmie informujemy, iż dzień 10 listopada 2014 roku jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dn...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 25 kwietnia 2014

Dzień 2 maja 2014r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 5/2014 z dnia 10.04.2014 r.   ZARZĄDZENIE

Przejdź do wpisu

Strona główna

 • 09 grudnia 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9 35-005 Rzeszów Centrala: (17) 859 48 23 Fax: (...

Przejdź do wpisu
Powrót