Menu Podmiotowe menu ikonka

Zapytanie cenowe

 • 14 września 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z zamieszczonym poniżej zapytaniem o cenę. Termin składania ofert: 9 wrzesień 2020 r. godz. 15...

Przejdź do wpisu

Zapytanie cenowe

 • 09 października 2017

Rzeszów, dn. 09.10.2017   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania o cenę. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że na ogłoszone zapytanie o cenę na dostawę urządzenia CTERA C400 w wyznaczon...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 07 marca 2017

Rzeszów, dnia 07.03.2017 r. W związku z zapytaniem ofertowym  dotyczącym przeprowadzenia szkolenia w formie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, Powiatowe Centrum Pomocy R...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 30 listopada 2016

Rzeszów, dnia 29.11.2016 r.   W związku z realizacją zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2016 r. – zorganizowanie szkolenia p. n. „Wzmacnianie poczucia satysfa...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 20 września 2016

Rzeszów, dnia 20.09.2016 r.   W związku z realizacją zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2016 r. – zorganizowanie szkolenia p. n. „Rola, współpraca i budow...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 15 września 2016

Rzeszów, dnia 15.09.2016 r.   W związku z zapytaniem ofertowym  dotyczącym przeprowadzenia szkolenia w formie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  Powiatowe Centrum Pomoc...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 08 marca 2016

Rzeszów, dn. 09.03.2016 r.   W związku z zapytaniem ofertowym  dotyczącym przeprowadzenia szkolenia w formie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  Powiatowe Centrum Pomo...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 26 listopada 2015

Rzeszów, dnia 26.11.2015 r.   Wybór oferty W związku z realizacją zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2015 r. – zorganizowanie szkolenia p. n. „Współc...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 24 września 2015

Rzeszów, dnia 24.09.2015 r.   W związku z realizacją zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2015 r. – zorganizowanie szkolenia p. n. „Kryzysy rozwojowe i prob...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 01 lipca 2015

Rzeszów, dn. 01.07.2015 r. W odpowiedzi na ogłoszone zamówienie wpłynęła jedna oferta na kwotę 10 421,51 zł brutto. W związku z tym, że oszacowana przez Zamawiającego wartość wykonania przed...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 16 marca 2015

Rzeszów, dnia 16.03.2015 r.   W związku z realizacją zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2015 r. – zorganizowanie szkolenia dla kandydatów do pełnienia fun...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 26 listopada 2014

Rzeszów, dn. 26.11.2014 r.   W odpowiedzi na zamieszczonej poniżej zapytanie ofertowe wpłynęło 7 ofert. Oferta najtańsza wykonania usługi cateringowej została złożona przez: AMC MAKARIOS Domi...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 26 listopada 2014

Rzeszów, dn. 26.11.2014 r.   W odpowiedzi na zamieszczonej poniżej zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty. Oferta najtańsza wykonania usługi remontowej została złożona przez: FIRMA REMONTOW...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 27 listopada 2014

Rzeszów, dnia 27.11.2014 r.   W związku z organizowaniem szkolenia p. n. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, przygotowującego do...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 30 października 2014

Rzeszów, dn. 30.10.2014 r.   Wybór oferty   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że na zamieszczone ogłoszenie na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wpłynęło w terminie...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 06 listopada 2014

Rzeszów, dn. 06.11.2014 r. Informacja na temat złożonych ofert   Informujemy, że w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie wpłynęły 2 oferty. Oferta tańsza została złożona na kwotę 7 497,5...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 29 października 2014

W związku z tym, że ceny obydwu ofert złożonych w odpowiedzi na zamieszczone poniżej zapytanie ofertowe były wyższe niż oszacowana przez Zamawiającego cena i przekroczyły kwotę zarezerwowaną w budżeci...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 10 września 2014

Rzeszów, dnia 10.09.2014 r. Wybór oferty W związku z realizacją zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2014 r. – zorganizowanie szkolenia p. n. „Zespół zaburz...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 07 maja 2014

  Rzeszów, dn. 07.05.2014 r. Wybór oferty W związku z realizacją zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2014 r. – zorganizowanie szkolenia p. n. „Szk...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 08 kwietnia 2014

  Rzeszów, dnia 08.04.2014 r. Wybór oferty W związku z realizacją zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2014 r. – zorganizowanie szkolenia dla kandy...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 • 31 stycznia 2014

Rzeszów, dn. 22.01.2014 r. Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na realizację w okresie 02.2014 r. - 12.2014 r. poradnictwa prawnego dla PCPR, je...

Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 27 sierpnia 2013

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pt. ,,Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1....

Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 30 lipca 2013

Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla 25 osób niepełnosprawnych – uczestników projektu i 6 ich opiekunów w ramach projektu systemowego pt. ,,Program aktywizacji s...

Przejdź do wpisu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • 22 stycznia 2014

  Rzeszów, dnia 16.07.2013 r.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ogłasza przyjmowanie ofert na realizację następującego zamówienia publicznego:   Zorganizowanie szk...

Przejdź do wpisu
Powrót