Menu Podmiotowe menu ikonka

Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2024

Rusza Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2024 w powiecie rzeszowskim   Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ''Programu wyrównywania różnic mi...

Przejdź do wpisu

Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2023 w powiecie rzeszowskim

Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ''Programu wyrównywania różnic między regionami III'' o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilit...

Przejdź do wpisu

Program wyrównywania różnic między regionami III rok 2022

  • 02 marca 2022

Program wyrównywania różnic między regionami III rok 2022

O dofinansowanie w ramach Obszaru B na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
 

O dofinansowanie w ramach obszaru D na likwidację barier transportowych mogą ubiegać się:

– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego);

– jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

– gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:

Obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

Obszar D – na likwidację barier transportowych:

– do 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

– do 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

– do 300.000,00 zł dla autobusów;

W Powiecie Rzeszowskim w 2022 roku wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

W ramach obszaru B – 55% kosztów jego realizacji w przypadku projektów dotyczących placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy, oraz 30 % kosztów realizacji projektu dotyczących urzędów.

W ramach obszaru D – 85 % kosztów jego realizacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru B i D można składać w terminie od 16 grudnia 2021 roku do dnia 10 lutego 2022 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, pok. 211.

Wymagane jest również przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: pcpr@powiat.rzeszow.pl

Przejdź do wpisu

Program wyrównywania różnic między regionami III rok 2021

  • 16 grudnia 2020

  Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ''Programu wyrównywania różnic między regionami III'' o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabi...

Przejdź do wpisu

Wyrównywanie Różnic Między Regionami 2020

  • 17 grudnia 2019

Program wyrównywania różnic między regionami III rok 2020   Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ''Programu wyrównywania różnic między regionami III'&#...

Przejdź do wpisu

Wyrównywanie Różnic Między Regionami III rok 2019

  • 26 listopada 2018

Program wyrównywania różnic między regionami III rok 2019   Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ''Programu wyrównywania różnic między regionami III&...

Przejdź do wpisu

Wyrównywanie Różnic Między Regionami

  • 16 grudnia 2016

Rzeszów, dn. 16.12.2016 r. Program wyrównywania różnic między regionami III rok 2017   Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ''Programu wyrównywania różn...

Przejdź do wpisu

Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

  • 11 marca 2016

Rzeszów, dn. 11.03.2016 r. Program wyrównywania różnic między regionami III rok 2016   Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ''Programu wyrównywania różn...

Przejdź do wpisu

WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

  • 06 marca 2014

Program wyrównywania różnic między regionami II rok 2014   Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ''Programu wyrównywania różnic między regionami I...

Przejdź do wpisu

WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

  • 06 marca 2014

Program wyrównywania różnic między regionami II rok 2014   Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ''Programu wyrównywania różnic między regionami I...

Przejdź do wpisu
Powrót