Menu Podmiotowe menu ikonka

STWÓRZ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ

STWÓRZ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ DLA DZIECI POZBAWIONYCH OPIEKI ZE STRONY RODZINY NATURALNEJ

PCPR ORPZ w Powiecie Rzeszowskim poszukuje osoby (kandydatów) na rodziny zastępcze.

Celem nadrzędnym dla działań PCPR w Rzeszowie jest zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki ze strony rodziców biologicznych, opieki w rodzinnej pieczy zastępczej czyli w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Dlatego tak ważne dla Powiatu Rzeszowskiego jest tworzenie nowych miejsc w tych formach opieki – pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnych domów dziecka.

Bycie rodziną zastępczą czy prowadzenie rodzinnych domów dziecka jest niewątpliwie wielkim wyzwaniem. Rodzinę zastępczą tworzą osoby – małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, które zapewniają dziecku, pozbawionemu opieki ze strony rodziców, całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności: traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne i religijne, zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka oraz umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzina zastępcza realizując swoje zadania współpracuje z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z ośrodkiem adopcyjnym.

Kandydaci, po złożeniu wniosku, przechodzą procedurę kwalifikacyjną, która polega na weryfikacji formalnej (właściwe dokumenty), badaniach psychologicznych, wywiadzie pedagogicznym, wizytacji w miejscu zamieszkania oraz szkoleniu.

Dlatego też osoby zainteresowane (kandydaci) powinny udać się do jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego jaką jest organizator rodzinnej pieczy zastępczej w celu złożenia wniosku.

W powiecie rzeszowskim funkcję tę pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, w którym wyznaczono Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z PCPR w Rzeszowie ORPZ: ul. S. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, tel. 17 859 48 23 lub 519 585 391 w godzinach urzędowania 7.30-15.30

Przejdź do wpisu

Broszura informacyjna ORPZ

Broszura informacyjna ORPZ

Przekazujemy do Państwa dyspozycji broszurę opracowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

Broszura informacyjna dotycząca rodzicielstwa zastępczego, pod hasłem “Rodzic na zastępstwo…” jest zbiorem podstawowych informacji przeznaczonych dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem lub utworzeniem rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka.

Bieżąca edyzcja broszury wzbogacona została o teksty napisane przez rodziców zastępczych. Są one autentycznym i wartościowym świadectwem osób, które swoje życie związały z wychowaniem dzieci trwale lub czasowo pozbawionych opieki ze strony biologicznych rodziców.

Przekaz zawarty w broszurze wieńczy “APEL TWOJEGO DZIECKA” inspirowany tekstami Janusza Korczaka, opublikowany w Polsce przez Katedrę Psychologii Rozwojowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Broszura w formacie PDF znajduje się poniżej do pobrania.

Przejdź do wpisu

Zostań wolontariuszem

Zostań wolontariuszem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie chce zachęcić wszystkie osoby, dla których los drugiego człowieka jest ważny, do bezinteresownej pomocy.

Szukamy wolontariuszy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu rzeszowskiego. Od współpracujących z nami wolontariuszy oczekujemy pomocy dzieciom w nauce, organizacji zabaw i czasu wolnego.

Pomoc wolontariuszy ważna jest także dla osób, które doświadczyły przemocy w swojej rodzinie, a teraz znalazły schronienie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Podejmując decyzję o wolontariacie we współpracy z PCPR w Rzeszowie pomożesz dzieciom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, dasz szansę by poczuły się wyjątkowo. Osobom skrzywdzonym pomożesz uwierzyć w ludzką dobroć i szczerość, a także odbudować zachwiane poczucie bezpieczeństwa.

JEŚLI…

- masz ukończone 18 lat,

- dysponujesz wolnym czasem,

- jesteś gotowy by pomagać innym,

- lubisz i chcesz pracować z dziećmi i młodzieżą,

- chcesz rozwijać swoje umiejętności interpersonalne,

- podnieść swoje kwalifikacje zawodowe…

DOŁĄCZ DO NAS!

OFERUJEMY…

- porozumienie dotyczące współpracy,

- miłą i przyjazną atmosferę,

- zaświadczenie o współpracy,

- zwrot kosztów dojazdu,

- zdobycie nowych kwalifikacji

- i inne…

CO ZROBIĆ ŻEBY ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM…

Aby zostać wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie należy zgłosić się do siedziby Centrum, ul. Batorego 9. Tu koordynator wolontariatu opowie o specyfice pracy wolontariuszy w naszej instytucji. Aby ustalić spotkanie zadzwoń pod numer tel. (17) 859 – 48 – 23 wew. 5 (następnie wew. 3), 519 – 585 – 391 lub (17) 859 – 48 – 23 wew. 8, 519 – 585 – 388.

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 25 czerwca 2015

DZIEŃ DZIECKA w PCPR w Rzeszowie W tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Organizator rodzinnej pieczy zastępczej (zwany dalej PCPR – Organizator), jako prezent w ramach obcho...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 11 czerwca 2015

„DZIEŃ OTWARTY” w PCPR w Rzeszowie             DZIEŃ OTWARTY Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie (zwany dalej PCPR) zorganizowany został w...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 29 maja 2015

DZIEŃ OTWARTY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w PCPR W RZESZOWIE               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w dniu 29...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 30 marca 2015

Rzeszów, dnia 25.03.2015r.   SPOTKANIE Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI Z TERENU POWIATU RZESZOWSKIEGO     W dniu 24.03.2015r. w siedzibie PCPR w Rzeszowie - Organizatora Rodzinnej  Piec...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 19 marca 2015

Rzeszów, dnia 19.03.2015r.   PCPR w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – spotkanie z rodzinami zastępczymi 2015r.     W dniu 24.03.2015r. o godz. 11.00 PCPR...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 05 marca 2015

Rzeszów, dnia 05.03.2015r.   PCPR w Rzeszowie – wolontariat 2015r.             W dniu 06.03.2015r. wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego – Wydziału Socjologiczno – Historycznego...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 30 czerwca 2015

PCPR w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – specjalistyczne poradnictwo 2015 r.   Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizator rodzinnej pi...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 23 grudnia 2014

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 16 grudnia 2014

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 20 października 2014

Rzeszów, dn. 20.10.2014 r.   Dziecięca grupa zajęciowa, Grupa wsparcia rodzin zastępczych   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej uprzejmie...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 02 października 2014

Rzeszów, dnia 02.10.2014 r. Informujemy, że dzień 16 października 2014 r. jest Międzynarodowym Dniem Mediacji. Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości zorganizowano Tydzień Mediacji.  ...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 16 września 2014

Rzeszów, dnia 16.09.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn. „Zespół zaburzonych więzi...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 10 września 2014

Rzeszów, dnia 10.09.2014 r.   Warsztaty kulinarne – Pizzeria „Dominium” w Rzeszowie W dniu 29.08.2014 r. o godzinie 10.00 w Pizzeri Dominium w Rzeszowie, z inicjatywy Organizator...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 10 września 2014

Rzeszów, dn. 10.09.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej uprzejmie informuje, że w dniu 23 września  2014 r., o godz. 15.30, w siedzibie...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 10 września 2014

Rzeszów, dnia 10.09.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej uprzejmie informuje, że w dniu 17 września 2014 r., o godz. 16.00, w siedzibie...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 10 lipca 2014

Rzeszów, dn. 10.07.2014 r.   PCPR w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej uprzejmie informuje, że trzy gminy powiatu rzeszowskiego: Głogów Młp., Trzebownisko oraz Boguchwała rea...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 10 lipca 2014

Rzeszów, dnia 10.07.2014 r.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej uprzejmie informuje, że w dniu 23 lipca 2014 r., o godz. 16.00, w siedzib...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 30 czerwca 2014

Rzeszów, dn. 30.06.2014 r.   W dniu 26.06.2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Muzeum Dobranocek tj. Rzeszów, ul. Mickiewicza 13, z inicjatywy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Pow...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 30 czerwca 2014

Rzeszów, dn. 30.06.2014 r.   W dniu 26.06.2014 r. w godzinach od 15.00 – 19.00 w siedzibie PCPR w Rzeszowie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. S. Batorego 9 organizowany by...

Przejdź do wpisu

ZESPÓŁ DS PIECZY ZASTĘPCZEJ

 • 09 czerwca 2014

Aktualności:     Rzeszów, dn. 09.06.2014 r. ___________________________________________________________________________________________ Rzeszów, dn. 06.06.2014 r....

Przejdź do wpisu
Powrót