Menu Podmiotowe menu ikonka

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o ofercie usług wsparcia w zakresie poradnictwa specjalistycznego. Pomoc jest skierowana do osób i rodzin z terenu powiatu rzeszowskiego, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym.

Aktualne informacje i dane kontaktowe Zespołu poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej znajdują się na naszej stronie www TUTAJ.

Przejdź do wpisu

Specjalistyczne poradnictwo

  • 15 stycznia 2019

PCPR w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – specjalistyczne poradnictwo Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizator rodzinnej pieczy zastępczej prowa...

Przejdź do wpisu

Poradnictwo

  • 06 lutego 2015

Rzeszów, dnia 06.02.2015r.   PCPR w Rzeszowie Zespół ds. pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy – poradnictwo specjalistyczne 2015r.   Prowadzenie specjalistycznego poradn...

Przejdź do wpisu

Informacja

  • 26 stycznia 2015

PCPR w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – specjalistyczne poradnictwo 2015 r.   Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizator rodzinnej pi...

Przejdź do wpisu

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO

  • 04 grudnia 2013

PCPR w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – specjalistyczne poradnictwo   Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizator rodzinnej pieczy...

Przejdź do wpisu
Powrót