Menu Podmiotowe menu ikonka

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o ofercie usług wsparcia w zakresie poradnictwa specjalistycznego. Pomoc jest skierowana do osób i rodzin z terenu powiatu rzeszowskiego, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym.

Szczegółowe informacje i dane kontaktowe dotyczące

Zespołu poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej znajdują się na naszej stronie internetowej.

Przejdź do wpisu

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

  • 14 października 2014

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz prowadzenie działań o charakterze interwencji kryzysowej i pracy socjalnej to zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej odnoszące się do osób i rodzin...

Przejdź do wpisu