Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacje dotyczące szkoleń i doradztwa dla kadr pomocy społecznej

Szkolenia

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.


W ramach realizacji zadań własnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje w zakresie swojej działalności z instytucjami i jednostkami pomocy społecznej z terenu Powiatu Rzeszowskiego. Co rocznie odbywają się spotkania, szkolenia z kadrą kierowniczą Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Spotkania mają charakter informacyjno-szkoleniowy, służą koordynacji, wymianie informacji i doradztwie zawodowym.

Przejdź do wpisu

Informacja

  • 02 kwietnia 2015

  SPOTKANIE Z KIEROWNIKAMI/PRZEDSTAWICIELAMI OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU RZESZOWSKIEGO   W dniu 26.03.201...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

  • 16 marca 2015

SPOTKANIE Z OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU RZESZOWSKIEGO   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, w marcu b.r. organizuje spotkanie z kierownikami/przedstawicielami...

Przejdź do wpisu
Powrót