Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obszary wsparcia obejmują:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja barier transportowych:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.
 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu słuchu z jednoczesnymi trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 –  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

TERMINY NABORU WNIOSKÓW

Moduł I
od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.

Moduł II
od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023)
od 01.09.2023 r. do 10.10.2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)

Wnioski można składać:

– w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

 – w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem strony: https://sow.pfron.org.pl/

Wnioski dostępne są w systemie SOW.

W przypadku wystąpienia wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił bezpłatną infolinię dla osób korzystających z portalu SOW tel: 800 889 777. Infolinia jest dostępna w godzinach od 9.00 do 17.00.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.

Informacje dotyczące realizacji programu w 2023 roku można uzyskać

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

pod numerem telefonu

519-585-427 ,

na stronach internetowych:

https://bip.pcpr.powiat.rzeszowski.pl/

www.pcpr.powiat.rzeszowski.pl

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl

Przejdź do wpisu

Aktywny Samorząd 2022 - Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  • 17 lutego 2022

Aktywny Samorząd 2022 - Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie kontynuuje w 2022 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składnia wniosków, które obejmują następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja barier transportowych:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.
 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu słuchu z jednoczesnymi trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.
 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 –  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

TERMINY NABORU WNIOSKÓW

Moduł I
od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

Moduł II
od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)
od 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Wnioski można składać:

– w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

 – w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem strony: https://sow.pfron.org.pl/

Wnioski dostępne są w systemie SOW.

W przypadku wystąpienia wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił bezpłatną infolinię dla osób korzystających z portalu SOW tel: 800 889 777. Infolinia jest dostępna w godzinach od 9.00 do 17.00.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.

Informacje dotyczące realizacji programu w 2022 roku można uzyskać

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

pod numerem telefonu

519585427

 

na stronach internetowych

https://bip.pcpr.powiat.rzeszowski.pl/

www.pcpr.powiat.rzeszowski.pl

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/

Przejdź do wpisu

Aktywny Samorząd 2021 - Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  • 18 lutego 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu rzeszowskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Ni...

Program w 2021 roku obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja barier transportowych:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.
 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu słuchu z jednoczesnymi trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.
 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 –  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

TERMINY NABORU WNIOSKÓW

Moduł I
od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

Moduł II
od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)
od 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski można składać:

– w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

 – w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem strony: https://sow.pfron.org.pl/

Wnioski dostępne są w systemie SOW.

W przypadku wystąpienia wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił bezpłatną infolinię dla osób korzystających z portalu SOW tel: 800 889 777. Infolinia jest dostępna w godzinach od 9.00 do 17.00.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.

Informacje dotyczące realizacji programu w 2021 roku można uzyskać

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

pod numerami telefonu

17 8594823 wew. 7

519585427

 na stronie internetowej

https://pcpr.powiat.rzeszowski.pl/

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/

Przejdź do wpisu

Aktywny Samorząd 2019

  • 30 stycznia 2020

Aktywny Samorząd - Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do ubiegania się w roku 2019 o dof...

Przejdź do wpisu

Informacja

  • 04 marca 2016

Rzeszów, dn. 04.03.2016 r.     Aktywny Samorząd - Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie za...

Przejdź do wpisu

Informacja

  • 18 lutego 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje, że w związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego progra...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie w sprawie Aktywnego Samorządu

  • 30 czerwca 2014

Rzeszów, dn. 30.06.2014 r.   Zarządzenie nr 11/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2014 roku   w sprawie ustalenia terminów...

Przejdź do wpisu

AKTYWNY SAMORZĄD

  • 10 marca 2014

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie z dnia 4 marca 2014 roku   w sprawie ustalenia terminów na przyjmowanie wniosków w roku 2014 na r...

Przejdź do wpisu

AKTYWNY SAMORZĄD

  • 02 września 2013

Zarządzenie nr 3/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie z dnia 14 maja 2013 roku   w sprawie ustalenia terminów na przyjmowanie wniosków w roku 2013 na r...

Przejdź do wpisu
Powrót