Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja dotycząca trybu składnia skarg i wniosków

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W RZESZOWIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRYBU SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W RZESZOWIE

Osoba wyznaczona przez Dyrektora PCPR Pani Agnieszka Capińska przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 8:00 do godziny 9.00 w pokoju numer 224. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy interesanci przyjmowani będą w kolejny dzień roboczy.

W sytuacji nieobecności osoby wyznaczonej przez Dyrektora PCPR Pani Agnieszki Capińskiej w powyższym dniu oraz godzinach w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor PCPR w pokoju numer 206.

Koordynatorzy poszczególnych zespołów działających w PCPR przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30

Pisemne skargi i wnioski można składać:

- osobiście w kancelarii PCPR pokój numer 211.

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Stefana Batorego 9, 35-005 Rzeszów.

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

Przejdź do wpisu

Petycja 2020 rok

  • 02 lutego 2022

Petycje w 2020 roku

lp. Data złożenia petycji Przedmiot petycji Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycje Skan petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Przebieg postępowania Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 08.01.2020 w sprawie wprowadzenia płatności bezgotówkowych w jednostce Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego treść petycji

wpływ petycji do jednostki
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została rozpatrzona przez Dyrektora PCPR treść zawiadomienia

Przejdź do wpisu
Powrót