Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacje ogólne o ośrodku

OIK

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie funkcjonuje w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie od stycznia 2009 r. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań dla osób i rodzin z terenu Powiatu Rzeszowskiego, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej z powodu zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych, w tym związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

 

OŚRODEK W GÓRNIE ŚWIADCZY POMOC W FORMIE:

- bezpiecznego schronienia w sytuacjach uzasadnionych, zagrażających zdrowiu lub życiu osób/rodzin na okres do 3 miesięcy,

- poradnictwa specjalistycznego w tym prawnego, psychologicznego, rodzinnego i socjalnego,

- grupy wsparcia „Orchidea” skierowanej do osób, które w swoim życiu doznały jakiejkolwiek formy przemocy,

- działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy.

 

POMOC UDZIELANA JEST BEZPŁATNIE, CAŁODOBOWO I DYSKRETNIE.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

ul. Rzeszowska 5 (pawilon 7)

36 – 051 Górno

Tel kontaktowy 518 -736- 839

Tel. interwencyjny 453-070-376

oik@powiat.rzeszow.pl

oik.gorno@poczta.fm

 

Ośrodek w Górnie składa się z części hostelowej (cztery mieszkania, każde z kuchnią i łazienką) oraz części biurowej i terapeutycznej. Ośrodek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Więcj informacji o ośrodku można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://pcpr.powiat.rzeszowski.pl/

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z OFEROWANEJ POMOCY

Przejdź do wpisu
Powrót